Get Adobe Flash player

Alternative flash content

Requirements

Eko-Hetman Polityka Jakości i Środowiska

Głównym celem działalności firmy EKO-HETMAN jest odbiór od klienta i transport odpadów komunalnych, utrzymywanie czystości ulic, placów i chodników, przystanków komunikacji miejskiej, pielęgnacja i zakładanie terenów zielonych. Realizacja zadań związanych z naszą działalnością obywa się terminowo, zgodnie z wymaganiami klienta i aktualnymi przepisami prawa, ze szczególną troską o środowisko naturalne i przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Misją firmy EKO-HETMAN jest dostarczanie usług związanych z gospodarką odpadami na poziomie gwarantującym satysfakcję naszym klientom. Ciągłe doskonalenie i wychodzenie na przeciw wymaganiom rynku oraz propagowanie polityki proekologicznej w społeczeństwie jest wyznacznikiem kierunku rozwoju firmy na najbliższą przyszłość.  Naszym najważniejszym priorytetem jest satysfakcja naszych klientów z świadczonych przez nas usług i jest ona podstawą trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy. Powyższe cele realizujemy poprzez:
  -  Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości i środowiska.
  -  Stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby rynku i naszych klientów.
  -  Redukcję kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności przedsiębiorstwa w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy.
  -  Unowocześnianie technologii świadczonych usług i stosowanie sprzętu technicznego.
  -  Regularny przegląd procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz ich doskonalenie.
  -  Okresowe oceny skuteczności i efektywności przyjętej polityki i założonych celów oraz całego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
Zarząd firmy EKO-HETMAN zobowiązuje się również do ciągłej poprawy efektywności przedsiębiorstwa oraz działań na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.
Zarząd firmy zapewnia, że Polityka Jakości i Środowiskowa jest zrozumiała i wdrożona na wszystkich szczeblach organizacji, a środki do jej realizacji zapewnione.

.

Licznik odwiedzin

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik

Odsłon artykułów:
68360